Het Medicijnwiel
HET MEDICIJNWIEL

Het Indiaanse Medicijnwiel wordt weergegeven door een cirkel met vier windrichtingen die met elkaar verbonden zijn door een kruis in het midden van de cirkel. (op het eerste gezicht ziet het er simpel uit). Voor de Indiaan is het Medicijnwiel een kompas die hem op symbolische wijze helpt zijn levenspad hier op aarde te bewandelen. Het Medicijnwiel helpt hem ook zijn ware "Ik" te ontdekken, die verborgen zit achter zijn aardse persoonlijkheid. Deze levenswijze volgens het Medicijnwiel is geen geloof of religie, het kent geen leiders of volgelingen, het is puur een methode van zelfleer, die leidt tot de ontdekking van je ware zelf. Volgens de Indianen en met hen andere volkeren over de gehele wereld, komt al het bestaan uit een en dezelfde bron. Deze universele bron word door de Indianen "Great Spirit" genoemd.

Voor de Indiaan zijn wij allemaal een vonk (spirit) van de Great Spirit, evenals de dieren, planten en mineralen, ook zij zijn spiritwezens. " Wij zijn een deel van alles, alles is een deel van ons" (Indiaanse wijsheid). Nu word ook duidelijk waarom de Indiaan zo'n sterke affiniteit met de aarde en de natuur heeft, het is een deel van hem. Voor de Indiaan is het aardse lichaam puur een vervoermiddel van zijn eigen Spirit.
Het lichaam geeft de Spirit de gelegenheid, om zich in de fysieke wereld te manifesteren, om ervaringen op te doen waar men lessen uit kan halen, om zodoende wijsheid te verkrijgen, het Medicijnwiel helpt hem hierbij.
De levenswijze word door de Indiaan de "Medicineway" genoemd. De cirkel kent vele wegen, de weg die je volgt door je Spirit te volgen, word de "Red Way" genoemd of "Beauty Way". Het is zeker niet de makkelijkste weg, velen zullen dan ook tijdens hun aardse leven van het pad afraken, en kiezen voor de zogenaamde sluiproutes, De Indianen noemen dit het pad van het vlees, waar alleen de tastbare dingen belangrijk zijn. Ogenschijnlijk is dit de weg van de minste weerstand, maar schijn bedriegt.

DE OORSPRONG
Over de oorsprong bestaan eronder de vele Noord Amerikaanse Indianenstammen verschillende interpretaties. De stammen die volgens het Medicijnwiel leven w.o. Cheyenne's, Lakota's, Apache's en Cherokee's zeggen dat zij afkomstig zijn van een sterrenvolk, afkomstig van het sterrenstelsel "de Plejaden" "Grandfathers" genoemd, af naar de aarde om te onderzoeken of ze zich konden manifesteren in een andere dimensie (de aarde). Ze lieten een deel van zichzelf achter, hun kinderen, die als eerste voorouders worden beschouwd van de Indianen. Omdat Grandfathers uit een hogere dimensie kwamen, moesten ze iets tastbaars achterlaten voor hun kinderen in de derde dimensie. De kristallen schedels werden in een cirkel gelegd met een ervan in het midden, het eerste medicijnwiel, tijdens de ceremonie die volgde werd contact gelegd met de wereld van de Grandfathers, de Spirituele wereld. Voor de Indiaan heeft het woord medicijn een veel diepere betekenis, dan pillen of zalfjes die een ziekte kunnen genezen. Het betekend kracht in de vorm van onzichtbare energie, waar men onbeperkt gebruik van kan maken, het betekend ook kennis en volledigheid van alles wat manifestatie heeft. Dus het medicijnwiel kan men omschrijven als een cirkel van kennis die de volledigheid van alles bevat en kracht geeft aan iemand aardse leven.

DE VIER WINDRICHTINGEN
De symbolische basisweergave van het medicijnwiel is een cirkel met vier windrichtingen Noord, Oost, Zuid en West. Vanuit iedere windrichting gaat een haakse lijn naar het centrum van de cirkel.
De Great Spirit uit zich via de vier grote krachten, deze krachten worden met de vier windrichtingen geassocieerd en worden gezien als Spirits. Elk van deze Spirits draagt een grote kracht in zich, samen houden zij het hele leven en alles wat " is" in balans. Ze maken zich duidelijk in de fysieke wereld door de taal der symboliek, via innerlijke ervaringen en soms via visioenen of dromen. Aan iedere Spirit zijn bepaalde symbolen en kwaliteiten verbonden die ervoor zorgen dat de essentie van zijn kracht kan worden begrepen. Het westerse begrip dat elk begin een einde heeft bestaat voor de Indiaan niet, voor hem is het leven en alles daar omheen een proces van continue evolutie, die gepaard gaat met veranderingen. Het aardse leven is voor hem een cirkel die begint in het Oosten van het Medicijnwiel, hier krijgt de Spirit een fysiek lichaam om te kunnen manifesteren op aarde, de geboorte van een kind. Het Oosten word gesymboliseerd door de kleur Rood, de kleur van de opkomende zon die symbool staat voor de Great Spirit, het kind groeit op naar de pubertijd en komt terecht in het Zuiden waar de kleur Geel is, de kleur van de zon op zijn hoogste stand.

De weg gaat verder naar het Westen, waar de volwassenheid wordt bereikt, de kleur is hier Zwart, de kleur van de nacht waar de zon geen licht geeft. Hierna komen we in het Noorden, waar men de ouderdom tegemoet gaat, de kleur is hier Wit, de kleur van het licht van hieruit gaan we terug naar het Oosten, waar het lichaam weer terug gegeven word aan de aarde. De cirkel begint opnieuw, de Spirit krijgt weer een nieuw lichaam om weer een leven vol ervaringen tegemoet te gaan. De cirkel die het fysieke lichaam volgt van geboorte tot aan de dood loopt parallel aan de cirkel van het Medicijnwiel. Volgens de Indiaan is het de bedoeling om zoveel mogelijk op de "Red Way" te blijven omdat hier de verborgen wijsheden liggen die men tijdens het leven kan ontdekken. Omdat de mens als enig wezen op aarde een vrije wil heeft, is het ook in staat om een andere weg te kiezen, de weg van het vlees. Deze weg is gebaseerd op een rationele rechtlijnige gedachte en loopt via een van de rechte lijnen naar het midden. Iemand kan zich bijvoorbeeld in het Zuiden bevinden en besluiten om via een omweg naar boven en dan naar links in het Westen te komen. Helaas gaat deze methode niet op, het enige wat in het Westen komt is de leeftijd van het fysieke lichaam. De innerlijke wijsheid komt niet verder dan het Zuiden.

Deze materie is soms moeilijk te begrijpen voor ons maar hier is in ieder geval een start gemaakt om op en andere manier te kijken naar het Indiaanse Medicijnwiel, en vaak krijgen we zelf antwoorden als we open staan voor onze ware
"IK"

Begin: 20.30 uur. De deur gaat 20.00 u open en de avond duurt tot ongeveer 23.00 uur
Entree: € 15,00 (inclusief koffie, thee en lekkere hapjes en drankjes)