Beschrijving

Bach Flower Remedie Larch
20 ml

Dr. Edward Bach bestudeerde het gedrag en met name de stemmingen en emoties van mensen. Die deelde hij in zeven groepen in, namelijk:
1. Angst
2. Onzekerheid
3. Onvoldoende interesse in het hier en nu
4. Eenzaamheid
5. Overgevoeligheid
6. Moedeloosheid en wanhoop
7. Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.

Larch/ Larix decidua (Lariks) – groep 6
Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, minderwaardigheidsgevoel, verwachting te falen.