Beschrijving

Bach Flower Remedie Crab Apple
20 ml

Dr. Edward Bach bestudeerde het gedrag en met name de stemmingen en emoties van mensen. Die deelde hij in zeven groepen in, namelijk:
1. Angst
2. Onzekerheid
3. Onvoldoende interesse in het hier en nu
4. Eenzaamheid
5. Overgevoeligheid
6. Moedeloosheid en wanhoop
7. Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.

Crab Apple/ Malus pumila (Appel) – groep 6
Zelfafkeer/ zelfafschuw, schaamte, gefixeerd op details, reinheidscomplex.