Beschrijving

Bach Flower Remedie Aspen
20 ml

Dr. Edward Bach bestudeerde het gedrag en met name de stemmingen en emoties van mensen. Die deelde hij in zeven groepen in, namelijk:
1. Angst
2. Onzekerheid
3. Onvoldoende interesse in het hier en nu
4. Eenzaamheid
5. Overgevoeligheid
6. Moedeloosheid en wanhoop
7. Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.

Aspen/ Populus tremula (Ratelpopulier Esp) – groep 1
Onverklaarbare angst, onbestemd voorgevoel.