De kinderen van nu zijn hele speciale kinderen. Ze zijn hoog gevoelig, het ene kind meer dan het andere, maar hoog gevoelig zijn ze allemaal. Ze hebben een grote wijsheid en ‘weten’ veel meer dan je van een kind van een bepaalde leeftijd zou verwachten. Vaak voelen ze zich daardoor ‘anders’ dan andere kinderen en worden ze soms ook zo behandeld door hun omgeving. Thuis, maar ook op scholen en kinderdagverblijven hebben deze kindjes vaak moeite om hun draai te vinden, moeite om zich aan te passen aan de aardse activiteiten en normen en waarden die wij als mens hebben gecreëerd.

Problemen

Vaak zijn er problemen zoals: gebrek aan concentratie, overactiviteit, slecht slapen, gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, geen zelfliefde, onrust, depressies, verwarring, emotionele overgevoeligheid, weerstand tegen het leven, weerstand tegen de wereld, in zichzelf gekeerd, een wijsheid waar je als volwassene niet zo goed weg mee weet, een eigen wil waar ze niet vanaf wijken, verschillende fysieke klachten (vaak ‘vreemde’ klachten die door artsen niet uit te leggen zijn, allergieën, hoofdpijn, misselijkheid, darm problemen, eczeem etc. etc.). Doordat deze kinderen niet altijd functioneren zoals de maatschappij dat van ze verlangt, worden ze dan ook regelmatig in een hokje geplaatst (ADHD etc. etc.) waar ze eigenlijk niet thuis horen

Energie uitwisseling met volwassenen

Zowel in de thuis situatie als op school, op de crèche of op andere plaatsen waar het kind zich in een groep bevindt, is het noodzakelijk dat de energie uitwisseling tussen de volwassenen en de kinderen zo goed mogelijk verloopt. Het is van groot belang dat wij als volwassenen deze bijzonder gevoelige kindjes goed leren begrijpen en kunnen invoelen zodat we zo goed mogelijk kunnen reageren op de situaties die zich kunnen voordoen.

Contact

Mocht je interesse hebben als ouder, als juf of meester, als leidster op een kinderdagverblijf, of denk je dat het goed is om met je team iets meer te weten over nieuwetijdskinderen en hoe je het beste met ze om kunt gaan, dan kun je een mailtje sturen naar healing@triskal.nl. We kunnen dan een lezing geven op school, op het kinderdagverblijf of voor een aantal ouders over hoe je het beste om kunt gaan met deze bijzondere kindjes.

Lieve groetjes Marianne